Kontakt

Recepcja Hotelu +48 18 88 88 500 recepcja@heron-hotel.com
24h
Rezerwacja Indywidualna +48 18 88 88 536 rezerwacja@heron-hotel.com
pon- pt 10:00-18:00
Marketing +48 18 88 88 525 marketing@heron-hotel.com
pon-pt 9:00-16:00
Konferencje, Sprzedaż grupowa +48 18 88 88 509 konferencje@heron-hotel.com
pon-pt 8:00-16:00
Restauracja 'Sienna 104' +48 88 88 500 sienna104@heron-hotel.com
Restauracja 'Marina' +48 18 88 88 516 marina@heron-hotel.com
Live SPA +48 18 88 88 504 recepcjaspa@heron-hotel.com
9:00-21:00

Formularz

pola wymagane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sienna 104, (33-318) Gródek nad Dunajcem  (dalej Hotel Heron Sp. z o.o. Sp.k.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Hotelu Heron Sp. z o.o. Sp.k. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Hotelu Heron Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. 
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Hotelem Heron Sp. z o.o.
Kontakt
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
Tel: 22 207 21 87 , E-mail: iod@heron-hotel.com

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany powyżej adres email lub numer telefonu odpowiedzi na pytanie, w związku z wysłaną przeze mnie wiadomości drogą elektroniczną 
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany powyżej adres email lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe.

100 km od Krakowa
13 km od Nowego Sącza
46 km od Krynicy Zdrój